vrisak-gost-prevoditelj-2017

Borjana Prošev-Oliver

Na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Skoplju 1985. godine diplomirala je opću i komparativnu književnost, a doktorirala je 2009. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje od 1986. godine radi kao viša lektorica na Katedri za makedonski jezik i književnost.

Santa Domijan Zviedre

Rođena je u Rigi, Latvija, gdje je i diplomirala 2003. godine. Godine 2005. seli se u Hrvatsku, gdje studira hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te prevodi s latvijskog jezika.

Marina Horkić

, , , , , , ,

Diplomirala je engleski i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prevođenjem s engleskog bavi se u slobodno vrijeme, već više od trideset godina, i prevela je dosad pedesetak naslova istaknutih autora (Aldous Huxley, Ernest Hemingway, Doris Lessing, Kingsley Amis, Peter Ackroyd, John Le Carré, Chimamanda Ngozi Adichie, Jeffrey Eugenides, Jonathan Franzen, Zadie Smith i mnogi drugi).

Giulian Hamitaj

Giulian Hamitaj završio je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao prevoditelj i predavač albanskog, engleskog, hrvatskog i talijanskog jezika te kao službeni prevoditelj za Veleposlanstvo Republike Albanije u Hrvatskoj.