vrisak-gost-prevoditelj-2016

Ana Vasung

, , , , , , , , , , , , , , ,

Asistentica na Katedri za bugarski jezik i književnost pri Odsjeku za južnu slavistiku. Usavršavala se na Sveučilištima u Bugarskoj, Sofiji i u Plovdivu. Prevodi s bugarskog i makedonskog jezika.

Nives Fabečić Bojić

Završila je studij novogrčkog jezika i kulture u Patrasu (Grčka). Radila je kao službena prevoditeljica i savjetnica za odnose s javnošću Veleposlanstva Grčke u Zagrebu te kao službena prevoditeljica hrvatskog predsjednika za grčki jezik. Prevela je brojne naslove s engleskoga.

Ivana Šojat

Već petnaest godina bavi se književnim prevođenjem s francuskog i engleskog jezika; dosad je prevela više od pedeset naslova za prestižne hrvatske nakladnike. Kao pjesnikinja, esejistica, prozaistica i romansijerka, iza sebe ima dvanaest ukoričenih naslova.

Maria Vuksanović Kursar

Sa slovačkoga jezika prevodi od 1993., osim brojnih stručnih i znanstvenih tekstova (s područja prava, povijesti, politike itd.) na hrvatski je jezik prevela i više slovačkih književnih djela. Suautorica je prvoga slovačko-hrvatskoga / hrvatsko-slovačkoga rječnika s gramatikom.

Tatjana Latinović

Diplomirala je engleski i njemački jezik i književnost na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i islandski jezik na Sveučilištu u Reykjaviku. Živi u Reykjaviku od 1994. godine. Prevodi s islandskoga jezika i djeluje kao politička aktivistica.

Koraljka Crnković

Iskusna prevoditeljica s novogrčkog jezika i autorica prvog Novogrčko-hrvatskog rječnika. Radi kao profesorica grčkog i latinskog jezika u Privatnoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu te kao sudska tumačica i prevoditeljica za grčki i latinski jezik.

Boris Vidović

Iskusan književni prevoditelj s hrvatskom putovnicom koji već pola radnog vijeka živi u Finskoj. Prevodio je s engleskog i talijanskog, a sada uglavnom prevodi najbitnija djela finske književnosti na hrvatski jezik.

Radovan Lučić

Prevoditelj i lingvist. Magistrirao je slavistiku na Sveučilištu u Amsterdamu gdje i danas radi kao docent na Katedri za hrvatski jezik. Osim književnih prijevoda, poznat je i po svom leksikografskom radu kao autor „Hrvatsko-nizozemskog rječnika“.