Opis:

Maria Vuksanović Kursar rođena je 1973. u Bratislavi, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala slovakistiku i galicistiku. Viša je lektorica slovačkoga jezika na Katedri za slovački jezik i književnost pri Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i održava nastavu iz slovačkih prijevodnih vježbi i književno-kulturoloških kolegija. Upisala je poslijediplomski doktorski studij književnosti u Zagrebu, usavršavala se na Sveučilištu u Bratislavi. Područja njezina interesa su slovačka književnost 20. stoljeća, translatologija, hrvatsko-slovačke kulturne veze. Sa slovačkoga jezika prevodi od 1993., osim brojnih stručnih i znanstvenih tekstova (s područja prava, povijesti, politike itd.) na hrvatski je jezik prevela i više slovačkih književnih djela (romana i kraće proze). Suautorica je prvoga slovačko-hrvatskoga / hrvatsko-slovačkoga rječnika s gramatikom.

Prijevodi:

 • Slovačko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-slovački rječnik s gramatikom (s Dubravkom Sesar), Školska knjiga, Zagreb 2005., 511 str.
 • Rudolf Sloboda: Jesen. Roman. Disput, Zagreb 2004. 233 str.
 • Ján Litvák: Diva. Pripovijetka. Quorum, br. 4, 2004. Str. 186-189.
 • Mikuláš Dzurinda: Gdje ima volje, ima i puta. Memoari. Golden-marketing, Zagreb 2006. 124 str.
 • Peter Jaroš: Tisućljetna pčela. Ulomak iz romana. U: Književna revija, br. 3, 2006. Str. 64-72.
 • Dušan Taragel: Mato Grosso. Pripovijetka. U: Književna revija, br. 3, 2006. Str. 147-160.
 • Pavel Vilikovský: Gospodar uspomena. Pripovijetka. U: Književna revija, br. 3, 2006. Str. 84-100.
 • Ferdinand Takáč: Voljeti ljude naučio me život. Autobiografski zapisci. Matica slovačka Zagreb, Nova stvarnost, Društvo hrvatsko-slovačkog prijateljstva. Zagreb 2008. 168 str.
 • Pavol Rankov: Dogodilo se prvoga rujna (i ne samo tada). Povijesni roman iz razdoblja 1938.-1968. Roman. Disput – Hrvatsko filološko društvo. Biblioteka Književna smotra. Zagreb 2011. 380 str.
 • Ján Jankovič: Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia. Prilagodljivost poezije zvjezdanoga razdoblja. Dvojjazyčne / dvojezično. Adaptability of Poetry in the Star Period. With summary in English. Vydavateľstvo Jána Jankoviča, Ústav svetovej literatúry SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Bratislava 2008. 214 str.
 • Viliam Pokorný: Volám sa, teda som. / Zovem se, dakle jesam. Chorvátsky onomastikón Devínskej Novej Vsi. Hrvatski onomastikon Devinskoga Novog Sela. Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku 2010. Dvojezično izdanje. 133 str.

Kontakt: [email protected]