Opis:

José Saramago (1922. – 2010.) portugalski je pisac, pjesnik i dramatičar nagrađen Nobelovom nagradom za književnost 1998. godine.

Karijeru je započeo kao automehaničar, no ubrzo se zapošljava kao prevoditelj te kasnije kao novinar. Od 1976. živi isključivo od književnoga rada, najprije kao književni prevoditelj, a potom i kao pisac. Godine 1991. dobio je nagradu Grande prémio APE (najvažniju nagradu Društva portugalskih pisaca) za roman Evanđelje po Isusu Kristu (O Evangelho Segundo Jesus Cristo, 1991.), a 1995. godine nagradu Prémio Camões za cjelokupan književni rad. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1998. godine.

Njegova djela prevedena su na više od 25 jezika, a knjige su mu, samo na portugalskom govornom području, prodane u više od dva milijuna primjeraka. Na hrvatski su mu dosad prevedena djela: Ogledi o sljepoći (1997.; Ensaio sobre a Cegueira, 1995.), Sjećanje na samostan (2000.; Memorial do Convento, 1982.), Godina smrti Ricarda Reisa (2002.; O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1984.), Evanđelje po Isusu Kristu (2002.; O Evangelho Segundo Jesus Cristo, 1991.), Kolebanje smrti (2009.; As Intermitȇncias da Morte, 2005.), Slonovo putovanje (2011.; A Viagem do Elefante, 2008.), Bilježnica (2010.; O Caderno, 2009.), Male uspomene (2011.; As Pequenas Memórias, 2006.) i Posljednja bilježnica (2012.; O Caderno 2, 2009.).