Opis:

Elvira Veselinović rođena je u Dessau u Njemačkoj. Školovala se u Njemačkoj i Irskoj, gdje stječe diplome iz lingvistike i keltskih studija. Od 1997. radila je kao izvanredna lektorica (za srpski i hrvatski jezik na Odsjeku za slavistiku), a potom i kao znanstvena novakinja na Odsjeku za lingvistiku Sveučilišta u Kölnu, gdje je 2002. doktorirala s temom iz opće lingvistike („Supletivnost kod irskih glagola“). Bila je i asistentica na Odsjeku za anglistiku Sveučilišta u Potsdamu. Trenutačno radi kao književna prevoditeljica i sudski tumač sa srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika na njemački i engleski te obrnuto. Na njemački jezik prevela je neke od romana Miloša Crnjanskoga, Aleksandra Gatalice, Slobodana Tišme, Dane Todorović i Veljka Barbierija kao i knjigu poezije Milana Mladenovića.

Kontakt[email protected]